Дни на отворените врати във Факултета по математика и информатика

Ученици, кандидат-студенти и граждани се включиха в инициативата, организирана от Факултета по математика и информатика на Шуменския университет. В проявата бяха изнесени лекции и беседи в областта на икономиката и бизнеса, математиката и нейните приложения, информатиката и информационните технологии, обучението в училищата и университетите. Бяха проведени срещи с преподаватели и настоящи възпитаници на Университета, които информираха участниците относно специалностите във Факултета, обучението по тях и начините за кандидатстване. Гостите се запознаха с учебната база, научните лаборатории и единствения по рода си музей на компютърната техника.