Преводачески стаж в ГД „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Информация за стажа:

 • Възможност да упражнявате някои от езиците, които владеете;
 • Придобиване на практически опит в една от най-големите и динамични институции на ЕС;
 • Усвояване на практически знания за ЕС в многоезична и мултикултурна работна среда;
 • Преминаване през въвеждащо обучение за работа с най-актуалните софтуерни приложения за превод;
 • Съвместна работа с наставници — опитни преводачи от ЕК;
 • Създаване на нови професионални и лични контакти с колеги преводачи и други стажанти от цяла Европа;
 • Опознаване на Брюксел и Люксембург;
 • Преводаческият стаж е платен — месечна стипендия и пътни разноски;
 • Място на провеждане — в Брюксел или Люксембург;
 • Продължителност на стажа — 5 месеца (от 1 март до 31 юли 2019 г.).

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование (минимум бакалавърска степен);
 • Филологическото образование не е задължително, може да имате друга специалност;
 • Умения за превод от два или повече официални езика на ЕС към български, сред които поне единият е английски, френски или немски;
 • Много добро владеене на чуждите езици — ниво С1/С2 (удостоверява се с документи);
 • Много добра езикова култура на български език;
 • Преводачески опит не се изисква, но е предимство, както и интересът към превода.

Кандидатстване:

 • Онлайн на сайта на Службата за стажовете на ЕК: http://ec.europa.eu/stages/;
 • Попълнете формуляра на английски, френски или немски, а мотивацията — на български;
 • Подробности за процедурата и правилата на http://ec.europa.eu/stages/applying/rules_en;
 • За допълнителни въпроси: Местна служба на ГДПП в София, DGT-SOFIA@ec.europa.eu , тел. 02/933 52 29;
 • Срок за кандидатстване: от 16 юли до 31 август 2018 г.