Стажант „Производство“ в отдели Пивопроизводство и Бутилиране

Основни отговорности на позицията:

  • Запознава се със структурата, организацията и производствените процеси в отделите;
  • Обработва и попълва отчети, свързани с производствените дейности;
  • Участва в обновяване на работни инструкции и документи по ISO;
  • Участва в проекти за оптимизиране на процесите.

Изисквания към кандидатите:

  • Студенти III или IV курс Технологична или Техническа специалност; специалност Химия;
  • Умения за работа в екип;
  • Основни познания за работа с компютър – MS Office (Word, Excel);
  • Владеене на английски език е предимство.

Кандидатстване:

Изпратете своята автобиография на вниманието на Дирекция „Човешки ресурси“ на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Раковска“ № 115