Стажант „Здраве, безопасност и околна среда“

Основни отговорности на позицията:

  • Участва при въвеждането на изискванията и стандартите на Компанията, свързани с ИСУ;
  • Участва в координиране, развитие, въвеждане на промени и подобряване на системата;
  • Съдейства за създаване и въвеждане на стандарти за безопасност и околна среда;
  • Верифицира документирането на подобренията в Пивоварната.

Изисквания към кандидатите:

  • Студенти, изучаващи техническа или административна специалност (Бизнес администрация, Икономика, Публична администрация или сходни);
  • Умения за работа в екип;
  • Основни познания за работа с компютър – MS Office (Word, Excel);
  • Владеене на английски език е предимство.

Кандидатстване:

Изпратете своята автобиография на вниманието на Дирекция „Човешки ресурси“ на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Раковска“ № 115