Студенти и ученици дискутираха ролята на Българското европредседателство

Дискусия на тема “Пръв сред равни – Ние и Европейският съюз” беше организирана от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и община Шумен. Събитието се проведе на 25 април 2018 г. и бе част от проявите, посветени на Месеца на Българското председателство на Европейския съюз в Шумен. Участие взеха студенти, ученици, представители на Общинския младежки съвет и Ученическия парламент. Водещ бъше доц. д-р Юрий Проданов, ръководител на катедра „Журналистика и масови комуникации“. В дискусията се включи и гл. ас д-р Катя Христова – Вълчева преподавател по европейска политика в НБУ.