Пивоварна „Карлсберг“ България в Университета

На 17 април 2018 година от 11 часа в зала 309 на Корпус 1 на Шуменския университет се проведе информационна среща между представители на „Карлсберг“ България АД и студенти и преподаватели на висшето училище. На нея бяха дискутирани възможностите за постоянна работа, сезонна заетост и кариерно реализиране чрез стаж във фирмата, както и условията, свързани с това.