Стажант в отдел „Маркетинг и търговия“

Изисквания:

  • завършено образование в областта или студенти с икономическа специалност в сферата на маркетинга, търговията, продажбите или други сходни;
  • много добри комуникативни и аналитични умения;
  • владеенето на английски и/или немски език ще се счита за предимство;
  • много добри компютърни умения;
  • сериозен ангажимент и отговорно отношение към процеса на практическото обучение и поставените задачи.

Отговорности:

  • административно и техническо подпомагане на отдела;
  • водене на кореспонденция;
  • изготвяне на справки.

Информация за стажа:

  • стажът се заплаща и е с продължителност 3-6 месеца на 4-часов работен ден;
  • въвеждащо обучение, разнообразни задачи и динамична работна среда.

Кандидатстване: 

Изпратете своята подробна автобиография със снимка и мотивационно писмо на contact6@polycontact.com

За повече информация: тел.: 052/601 601; 0888 833 363