Документи за стипендия за летен семестър на учебната 2017/2018 година

Документи за стипендия за летен семестър на учебната 2017/2018 година ще се приемат от 10 април до 27 април 2018 година, включително, в Корпус 3 на Шуменския университет, стая 310.
Имат право да кандидатстват всички студенти, редовна форма на обучение в специалности от приоритетни професионални направления, независимо че получават стипендия по успех или целогодишна. Кандидатите за стипендия трябва да са положили всички изпити, включително условните.
Студенти, приети по чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование – платено обучение, нямат право да кандидатстват за стипендия.
Необходимите документи са:
1. заявление-декларация, на която се заверява успехът в съответната студентска канцелария. Успехът трябва да е не по-нисък от 4.00 – от предходните два семестъра, за първи курс – от първия семестър.
2. копие от банкова сметка, която задължително трябва да е на името на съответния студент.