Информационен семинар на тема: „Да превеждаш за Европейския съюз“

На 21 март 2018 г. в зала 211 на Корпус 2 на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” се проведе информационна среща с г-жа Десислава Кръстева – експерт в ГД „Писмени преводи“ към Европейската комисия. Темата на презентацията беше: „Да превеждаш за Европейския съюз“. По време на събитието бяха представени възможностите за стаж към Европейската комисия в в областта на преводаческата дейност.