Семинар практикум по PCR анализ

На 19 и 20 март 2018 г. в лабораториите по Микробиология на Шуменския университет се проведе семинар практикум по PCR анализ. Събитието беше организирано съвместно с фирма „Проген“ ООД и имаше за цел да представи пред студенти и докторанти новите тенденции в експерименталния метод от молекулярната биология и молекулната диагностика.