Работна среща на Центъра за кариерно развитие към ШУ с Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен

На 26 февруари 2018 г. се проведе среща на представители на Центъра за кариерно развитие към ШУ и на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен. На нея бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете организации, както и конкретните инициативи във връзка с това.