Кръгла маса на тема „Реализацията на завършилите Шуменския университет – мониторинг, тенденции, проблеми“

На 11 декември 2107 г. в зала 309 на Ректората на ШУ се проведе кръгла маса на тема: „Реализацията на завършилите Шуменския университет – мониторинг, тенденции, проблеми“. Организатори бяха Центърът по качество на образованието, Университетската комисия по качеството и Центърът за кариерно развитие. В работата на кръглата маса взеха участие членовете на Факултетските комисии, на Комисията по качеството на Колеж-Добрич и ДИКПО-Варна.