Демонстрационен камион на SIEMENS в Шуменския университет

Демонстрационен камион на SIEMENS беше в Шуменския университет на 16 ноември. Апаратурата в него можеше да бъде разгледана от 10 до 14 часа утре пред Корпус С. Представянето е посветено на цялостните решения и новостите в сферата на индустриалния контрол и автоматизация, предлагани от компанията.

В началото на учебната 2016/2017 година с дарение на SIEMENS бе изградена лаборатория „Програмиране на Siemens контролери” във Факултета по технически науки. За нея направление „Дигитализирано производство” предостави индустриална техника, с която са оборудвани 6 работни места. Всяко от тях е снабдено с индустриален контролер от серията Simatic S7-1200, 7-инчов дисплей, специализирани лабораторни модули и развоен софтуер – TIA Portal v13 SP1.