Информационен семинар на тема: „Как да търсим работа? Изграждане на поведенченски план“

На 22 ноември 2017 г. в зала 118 на Ректората на ШУ се проведе информационен семинар на тема: „Как да търсим работа? Изграждане на поведенченски план“. Събитието беше организирано от Центъра за кариерно развитие към ШУ, съвместно с Агенцията по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“