Регионален исторически музей – Шумен и Къща музей „Добри Войников“ обявяват конкурс за написване на есе, статия на тема: „Свободата и българите“

 

През ноември 2017 г. се навършват 150 години от издаването на първия брой на вестник „Дунавска зора”, под редакцията на бележития наш съгражданин и изтъкнат възрожденец Добри Войников. Темата на конкурса е продиктувана от подзаглавието на вестника, а именно „Вестник за волните българи”.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
• Да се провокира интерес към журналистическия аспект на родолюбивото дело на енциклопедиста Войников;
• Да се надгради патриотичното възпитание у младите граждани на Шумен;
• Да се стимулира оформянето и мотивирането на позиция по актуални проблеми от нашето минало и настояще сред ученици и студенти.

РЕГЛАМЕНТ
Участниците се състезават в следните възрастови групи:

  • Първа група – V – VII клас
  • Втора група – VIII – XII клас
  • Трета група – студенти
    Всеки участник в конкурса може да представи неограничен брой творби.
    Обем на творбите – до 2 (две) печатни страници.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – предлаганите творби да не са представяни на други конкурси и всяка от тях да е придружена с информация, съдържаща трите имена, учебно заведение, клас/курс и телефон.
Компетентно жури ще разгледа и оцени творбите.
Класираните автори ще бъдат поканени да прочетат своите творби по време на честването в къщата музей.

Награждаването на победителите ще бъде на 04.12.2017 г., от 17.00 часа в къща музей „Добри Войников”.
Къща музей „Добри Войников” предоставя на желаещите да се включат в конкурса възможност да се докоснат до фототипните копия на вестник “Дунавска зора”.
Журито ще бъде от музейни специалисти, представители на медии и учебни заведения.

ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
Срок: 30 ноември 2017 г., 18.00 ч.
Място: къща музей „Добри Войников” (ул. „Цар Освободител” № 157)
e-mail: museum_shumen@abv.bg; kchalakova@abv.bg

За контакти и допълнителна информация:
тел. 054/ 87 68 97, 0899/ 055 731 – Красимира Чалъкова