Стипендия FULLBRIGHT

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ кани на презентация на тема: Стипендии „Фулбрайт“ – възможности за  обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2019-2020 година.

Програма „Фулбрайт“ предоставя стипендии на български студенти след бакалавърска степен, аспиранти, университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ.

Сряда, 8 ноември, 2017 година, 10:00-11:00 ч., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“