Информационна среща на студентите от първи курс

На 23 октомври 2017 г. в 219 на Корпус 1 на ШУ се проведе информационна среща представители на студентите от първи курс, Ректорското ръководство, служители на Финансово-счетоводния отдел, Студентска канцелария, както и на отдел „Социално-битови въпроси на студенти“. В срещата взеха участие и представители от Агенцията по заетостта, Дирекцията „Бюро по труда“ и представители на „Райфайзенбанк“.