Ученици от СУ „П. Волов“ в Университетската библиотека

Ученици от 12-и клас на средно училище „Панайот Волов” в Шумен гостуваха на 17-и и 18-и октомври в Университетската библиотека. Инициативата е на катедра „Системи за сигурност“ с ръководител доц. д-р Христо Христов. Младите хора се запознаха с различните видове информационни ресурси за ползване и разгледаха фонда с редки, ценни и старопечатни издания.