Седмица на програмирането Game of Codes Week

Седмица на програмирането Game of Codes Week се проведе от 9-и до 13-и октомври. Тя беше организирана от средно училище „Панайот Волов“ в Шумен в сътрудничество с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, финансирана от Google. Събитието беше част от Code Week 2017, инициатива на Европейската комисия, която се провежда за пета година в цяла Европа и има за цел да въведе деца от различни възрастови групи в света на програмирането.