Стипендии от DAAD и Международна фондация „Свети свети Кирил и Методий“

Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международната фондация „Свети Свети Кирил и Методий“, предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.
DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за следващата академична година следните видове стипендии:

  • За продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • Изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
  • Стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
  • Повторна покана за бивши стипендианти;
  • Летни курсове за студенти;
  • Студентски екскурзии.

Подробности за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD http://www.daad.de и на Международната фондация „Свети Свети Кирил и Методий“ www.cmfnd.org.