Успешните възпитаници

Петя Лазарова Димитрова

Петя Лазарова Димитрова

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, Регионалното управление на образованието – Русе

Румен Коев Рачев

Румен Коев Рачев

Директор, ОУ "Н. Й. Вапцаров" – Попово

Тони Ралчев Петров

Тони Ралчев Петров

Заместник-директор, учебна дейност СУ "Димитър Маринов" – Лом

Христо Атанасов Атанасов

Христо Атанасов Атанасов

Диригент на Градски духов оркестър "Михаил Биков" и Смесен хор "Проф. Венета Вичева", гр. Шумен

Шабан Алиосман Мустафа

Шабан Алиосман Мустафа

Главен експерт "Спорт и туризъм", община Сунгурларе.