Ивайло Антонов Райков

Ивайло Антонов Райков

главен уредник в Природонаучен музей, завеждащ отдел "Природа", Регионален исторически музей – Варна

Факултет по природни науки

Бакалавър, специалност „Биология и химия“,

Професионална квалификация: Учител по биология и химия, 2002 г.

Магистър, специалност „Екология и опазване на околната среда“, 2009 г.

Завършил съм своето средно образование в родният си град Шумен. Както много от подрастващите имах известни колебания в избора как да продължа своя път. За щастие интереса в областта на биологичните науки взе превес в точния момент. Бакалавърската степен „Биология и химия“ с педагогически профил и магистър „Екология и опазване на околната среда“ получих в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, където бяха първите ми срещи с истинската наука. Сега си давам сметка колко бързо са минали годините на моето следване в тази приятна атмосфера и изключителни преподаватели, с голяма част от които оставаме приятели завинаги! За известен период бях дори част от този екип, изпълнявайки длъжността на хоноруван асистент по Зоология на гръбначните животни в една от структурите Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ – Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна.

След известен период получих своя шанс за реализация като биолог. Тогава преди 16 години започна моя опит като уредник в Природонаучен музей – Варна и това продължава до днес. През целият период от обучението ми в Университета и до момента съм участвал в редица научни проекти с национално и международно участие в областта на зоологията, екологичните проучвания, консервационната екология и популационната биология на гръбначните животни. Това ми предостави невероятната възможност да се срещам, работя и изградя колегиални и приятелски отношения с най-добрите сред учените в тези области от нашата страна, както и с всепризнати в международната общност специалисти, които до определен етап от своето развитие познавах само като автори на литературни и научни разработки. Сред особено значимите проекти са: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS) – Създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България и ESENIAS-TOOLS: East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г., по Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми.

Получих възможност за участие в множество национални и международни научни конференции и семинари като разработките са публикувани в престижни научни списания.

И сега мисля, че сбъдвам поредната си мечта да работя с колегите си и гордо да заявя, че съм получил основните и най-необходими умения във Факултета по природни науки на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“!

В момента съм главен уредник в Природонаучен музей  и завеждащ отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – Варна. Музейното пространство е организирано на еволюционен принцип с цел по-достъпното за учениците усвояване на закономерностите и явленията в природата и работата ни с тях е удоволствие.

В нашият екип има колеги с разнообразни научни интереси в областта на биологическите дисциплини като важен елемент е, че петима от нас са получили образованието си в Шуменски университет.

Румен Коев Рачев

Румен Коев Рачев

Директор, ОУ "Н. Й. Вапцаров" – Попово

Факултет по природни науки

Магистър, специалност „Биология и химия“,

Професионална квалификация: Учител по биология и химия, 1989 г.

II Професионално-квалификационна степен – ДИПКО – Варна, 1999 г.  

I Професионално-квалификационна степен – ДИПКУ – Стара Загора, 2008 г.

01.09.1989 – 11.10.1994 г.: Учител по биология и химия в ОУ „Кирил и Методий“ – с. Паламарца, общ. Попово

12.10.1994 – 30.11.1997 г.: Директор на ОУ „Кирил и Методий“ – с. Паламарца, общ. Попово

01.12.1997 – 20.08.1998 г. – Директор на оздравително училище „А .С. Макаренко“ с. Славяново, общ. Попово

21.08.1998 г. и до момента – Директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Попово

Публикации:

  1. Рачев Р., Цветков Т., 1996. Система от проблемно-познавателни задачи при изучаването на темата „Устройство, функции и хигиена на отделителната система. Юбилейна научна конференция – 25 години Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, с. 240.
  2. Рачев Р., Цветков Т., 1998. Система от проблемно-познавателни задачи при изучаването на темата „Кожа“ като средство за активизиране на познавателната самостоятелност на учениците. Списание Биология, брой 1/1998 г, с. 40.
  3. Рачев Р., 2008. Мотивацията на учителската общност – път към изграждане на ефективно училище. Сборник на Девети национален педагогически форум, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара Загора, 2008 г., с. 34.
  4. Рачев Р., 2013. Мотивацията на учениците – път към превръщане на училището в желана територия на ученика.  Сборник на Четиринадесети национален педагогически форум, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара Загора, 2013 г.

Послание към настоящи студенти и академичната общност:

Благодаря на академичната общност за труда и усилията за подготовката на качествени преподаватели по природни науки, а на студентите –бъдете трудолюбиви и упорити и ще успявате!

Божидар Иванов Тодоров

Божидар Иванов Тодоров

Учител по история и цивилизации и география и икономика, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна, Международен поет, писател, краевед

Факултет по природни науки

Бакалавър,

специалност „Педагогика на обучението по история и география“, 2019 г.

Магистър, специалност „Краезнание“, 2020 г.

Носител на Наградата „Проф. д.и.н. Рашо Рашев“ през 2019 г.

През 2021 г. печели I-во място в конкурса за стихотворения за морето – I Фестивал на изкуствата „С ритъма на морето“ в к. к. Албена – гр. Варна.

Автор е на книгата „Столичните центрове в средновековна България“, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2021 г. Член на Сдружение Литературно общество – Варна, на Асоциация на европейски писатели и писатели на други континенти.

„Стихотворения за малки и големи“, изд. „График“, Варна, 2021 г. е първата му поетична книга.

През 2022 г. участва в 8-то издание на Международния фестивал на Поезията „Духовност без граници“, Пловдив, на който две от стихотворенията му – „Преклонение“ и „Надежда за душата“ са отличени и обогатяват духовния фонд на човешката цивилизация в алманаха „Небето на поезията“ (изд. FAST PRINT BOOKS, Пловдив, 2022), в който участват 75 поети от 17 държави.

На 17 юли 2022 г. получава Сертификат за отлично творческо представяне в Националния фестивал на изкуствата Тракия – земята на Орфей, гр. Варна.

Послание към настоящи студенти и академичната общност:

Духовното израстване на човека е част от неговото развитие. Несъмнено хората оставят следа след себе си преди да напуснат земния свят. Пожелавам на всеки ползотворно да използва времето, с което разполага. На настоящите студенти припомням: „Двата най-важни дни в живота ти са денят, в който си се родил и денят, в който разбереш защо“ (Марк Твен). В този ред на мисли сърдечно желая всеки един от Вас да открие пътя, по който иска да върви и да се развива.

На академичната общност пожелавам здраве и изразявам благодарност за полаганите усилия и неимоверния труд.

Петя Лазарова Димитрова

Петя Лазарова Димитрова

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, Регионалното управление на образованието – Русе

Факултет по природни науки

Магистър, специалност „Биология и география“

Професионална квалификация: Учител по биология и география, 1997 г.

Изборът ми за специалността „Биология и география“ беше много добър. След като завърших ШУ започнах веднага работа от 01.09.1997 г. в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, като учител по биология. Тогава имаше обявено място и за учител по география. През 2001 г. в РУО – Русе беше обявено място за старши експерт по биология и география. Малко учители отговаряха на условието – комбинация от тези две специалности, и това ми даде предимство при кандидатстването и заемането на длъжността.

Послание към настоящите студенти:

При вашия избор за специалност първо определете коя наука Ви е любима. След това изберете специалност, свързана с изучаването на тази наука.

Така ще изберете професия, която ще работите с любов през целия Ви живот!

Тони Ралчев Петров

Тони Ралчев Петров

Заместник-директор, учебна дейност СУ "Димитър Маринов" – Лом

Факултет по природни науки

Магистър, специалност „Биология и химия“,
Професионална квалификация: Учител по биология и химия, 1997 г.
Магистър, специалност „География и интерактивно образование“, 2021 г.

Послание към настоящи студенти и академичната общност:
От килийните училища до съвременните интерактивни класни стаи и модерни университети, българското общество се старае да осигури качествено образование на своите деца. Тази цел е немислима за изпълнение без българският Учител – образован, квалифициран, отговарящ на предизвикателствата на съвремието.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е институцията способна даотговори на тази нелека задача – да подготви знаещи и можещи учители. Уважаемиколеги, пазете и продължавайте да развивате нашия Университет. България има нужда от Него!