Бистра Неделчева Вацова

Бистра Неделчева Вацова

Директор на Професионална гимназия по икономика – Шумен

Факултет по математика и информатика

Ръководител на школи по математика за изявени ученици. Като председател на СМБ секция – Шумен: организатор на Национални математически турнири в Шумен,  организатор на шуменския Математически турнир „Академик Кирил Попов“, съставител на математически сборник за турнира. Умения и компетенции: организационни, работа в екип, лидерство, творчество, диалогичност, отговорност за вземане на решения. Изявен интерес към иновативни педагогически технологии. Носител на „Наградата на Шумен“ в категория „Директор“ 1997, „Наградата на Шумен“ в категория педагогически колектив 2020,  награда „Директор на годината за 2022“ на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Уважаеми студенти, обичайте математиката, не се плашете от нея. Учениците ви очакват!

д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева

д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева

Директор на СУ "Сава Доброплодни", Хоноруван асистент в катедра "Алгебра и геометрия" към ШУ

Факултет по математика и информатика

Старши учител по математика и информационни технологии до 2013 г. и ръководител на отбор по математика. Зам.- директор по учебната дейност до 2014 г. Директор на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен към момента. Общински съветник и председател на ПК „Просвета, образование и наука“ от 2019 до момента, член на ръководния екип на СМБ – Шумен, член на управителния съвет на СУПРИМ.

Стойността на знанието е в пряка зависимост от практическата му приложимост и способността на завършващите образованието си да се реализират на пазара на труда. В основата на всички нива на българското образование лежи компетентностният подход, а  образователните политики са насочени към стимулирането на процеса за придобиване и развиване на ключови умения през целия живот.

Успехът е работа, а всяка работа изисква подготовка, спусък, мащаб и удовлетворение!