Студенти

Услуги за студенти

Какво е Кариерен център?

Кариерният център е неизменна част от съвременното образование. Кариерният център е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен в партнирането на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, кариерният център има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите.

Защо ми е необходим Кариерния център?
Свързва студентите и работодателите
Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът търси стаж и/или работа
обвързва теоретичните си знания с практически умения
създава и усъвършенства уменията си за разрешаване на проблеми
ориентира се професионално
създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области

Какво мога да получа от Кариерния център?
Информация за свободните стажантски и работни позиции
Информация за конкретни работодатели
Кариерно ориентиране
Какво представлява позицията, за която кандидатстваме
Какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция

С какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие

Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа

Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция

Подготовка за цялостния процес на подбор
Как протича интервюто за работа
Какво очаква работодателя
Как да се държим по време на интервю
Какво да правим след интервюто
Участие във фирмени представяния и семинари
Придобиване на практически офис умения

Какво трябва да направя, за да ползвам услугите на Кариерния център?

Посетете Университетския Кариерен център и се обърнете за съдействие към специалистите по кариерно ориентиране
Услугите, предлагани от кариерния център са безплатни за всички студенти на университета!