Свободни стажантски позиции и конкурси

VIVACOM Техник Мобилна Група_Шуменси Университет

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия е едно от най големите преводачески служби в света. Нейните служители работят в Брюксел и Люксембург и извършват висококачествени преводи за ЕК.

В рамките на официалната програма за стажове на ЕК Българският езиков департамент на ГДПП отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж.

 

Защо да изберете стаж при нас ?

 • Ще можете да упражнявате някои от езиците, които владеете;
 • Ще придобиете практически знания за ЕС в многоезична и мултикултурна работна среда;
 • Ще придобиете практически опит в една от най-големите и динамични институции на ЕС;
 • Ще преминете въвеждащо обучение за работа с най-актуалните софтуерни приложения за превод;
 • Ще имате наставници – опитни преводачи от ЕК – и ще работите редом с тях;
 • Ще създадете нови професионални и лични контакти с колеги преводачи и други стажанти от цяла Европа и ще опознаете Брюксел и Люксембург.

 

Какво предлагаме ?

 • Платен преводачески стаж – месечна стипендия и пътни разноски;
 • Място на провеждане – в Брюксел или Люксембург;
 • Продължителност на стажа – 5 месеца (от 1 октомври 2018 г. до 28 февруари 2019 г.)

 

На какви изисквания трябва да отговаряте ?

 • Завършено висше образование (минимум бакалавърска степен);
 • Филологическото образование не е задължително, може да имате друга специалност;
 • Умения за превод от два или повече официални езика на ЕС към български, сред които поне единия е английски, френски или немски;
 • Много добро владеене на чужди езици – нива С1/С2 (удостоверени с документи);
 • Много добра езикова култура на български език;
 • Преводачески опит не се изисква, но е предимство, както и интересът към превода.

 

 

Как да кандидатствате ?

 • Онлайн на сайта на Службата за стажове на ЕК : http://ec.europa.eu/stages/
 • Срок за кандидатстване : от 4 до 31 януари 2018 г.
 • Попълнете формуляра на английски, френски или немски (а мотивацията на български).

 

За допълнителни въпроси :

Местна служба на ГДПП в София – тел. 02/933 52 29 DGT-SOFIA@ec.europa.eu