Регистрационен формуляр

Уважаеми работодатели,

Чрез сътрудничеството на екипа на Центъра за кариерно развитие бихте могли:

  • да публикувате безплатно обяви за свободни работни места и стажантски програми;
  • да осъществявате обратна връзка както с кандидати, така и с настоящи и дипломирани възпитаници на Шуменския университет;
  • да заявите участие в традиционните дни на кариерата, както и форуми, семинари, презентации и др.;
  • да популяризирате предлаганите от вас услуги пред студентите и академичната общност на Шуменския университет

Свържете се с нас на посочените координати за контакт или като попълните регистрационния формуляр. Благодарим за гласуваното доверие!

Формуляр за регистрация на работодатели: