Еразъм+

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“  предоставя възможност за обучение или практика в европейски висши училища и търговски предприятия, центрове за обучение, научно-изследователски центрове и други организации. Периодът на обучение и практика е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 12 календарни месеца. Студентите имат право САМО на ЕДНА мобилност с цел обучение и САМО на ЕДНА мобилност с цел практика през целия си живот.
Програмата е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоциираните към него държави, главно поради следните две причини:
  1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи без заплащане на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
  2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.
За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ студентите не заплащат:
* Академична такса за обучение
* Такса за полагане на изпити
* Такса за достъп до лаборатории
* Такса за ползване на библиотеки
В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция.
Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища. Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити.
За повече информация :
Кабинет: корпус 1, ет.1, ст. 106
Телефон: +359 54 832 101
Факс: +359 54 830 371
E-mail: erasmus@shu-bg.net
Или на страницата на Шуменския Университет : http://erasmus.shu.bg/, както и на следния адрес www.hrdc.bg.