Работодатели

Уважаеми работодатели,

Чрез сътрудничеството на екипа на Центъра за кариерно развитие бихте могли:

  • да публикувате безплатно обяви за свободни работни места и стажантски програми;
  • да осъществявате обратна връзка както с кандидати, така и с настоящи и дипломирани възпитаници на Шуменския университет;
  • да заявите участие в традиционните дни на кариерата, както и форуми, семинари, презентации и др.;
  • да популяризирате предлаганите от вас услуги пред студентите и академичната общност на Шуменския университет

Свържете се с нас на посочените координати за контакт или като попълните регистрационния формуляр. Благодарим за гласуваното доверие!

Услуги за работодатели
Функция на Кариерния център

Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

Предимства при работа с университетски кариерен център?
Възможност за ефективен подбор на успешни бъдещи кадри.
Намалява разходите за подбор и обучение на персонала.
Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания в университетските програми.
Ефективен медиатор между бизнеса и университетите

Услуги, предлагани от Кариерния център
Подпомагане процеса на подбор
Прием, селектиране и обработване на документи по предварително зададени от работодателя критерии
Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж

Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участието им в такива
Канализиран и бърз достъп до информация
Организиране на фирмени представяния и семинари

Обратна връзка
Професионално ориентиране и практически офис умения на студентите