Полезно

Мотивационно писмо и Европейски формуляр на автобиография

Мотивационно писмо – убеждаващо послание, близко по форма и структура до молбата за постъпване на работа. В него описвате вашите професионални умения и изразявате готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. За разлика от автобиографията, която съдържа кратка информация за образованието, допълнителните квалификации и трудовия ви опит, мотивационното писмо е това, което ще ви отличи сред многото кандидати. То е вашата първа възможност да направите добро впечатление на бъдещия работодател.

 

Европейски формуляр на автобиография – гъвкаво средство за систематично и хронологично представяне на индивидуалните знания и умения. Може да бъде използван в електронен или хартиен вариант.