Контакти

лице за контакт: Кирил Кирилов
електронна поща: career@shu.bg
гореща линия: career_shu@abv.bg ; career.shu@gmail.com
телефон: 0893/35 22 42