Контакти

Директор: проф. д-р Милен Пенерлиев
електронна поща: 
director.career@shu.bg ; m.penerliev@shu.bg


Заместник-директор: доц. д-р Корнелия Тодорова
електронна поща: k.todorova@shu.bg

телефон: 054/830 495, вътр. 281

Корпус 3, кабинет 308


Кариерен консултант (връзка със студенти): Кирил Кирилов
електронна поща: career@shu.bg; k.kirilov@shu.bg

телефон: 054/830 495, вътр. 399

Корпус 3, кабинет 311


Технически сътрудник: Татяна Василева

електронна поща: t.vasileva@shu.bg