Контакти

Експерт и кариерен консултант: Кирил Кирилов
електронна поща: career@shu.bg; k.kirilov@shu.bg

телефон: 054/830 495, вътр. 399

Корпус 3, кабинет 311


Експерт и кариерен консултант: Виктория Иванова
електронна поща: v.i.ivanova@shu.bg Технически сътрудник: Татяна Василева

електронна поща: t.vasileva@shu.bg