Контакти

Директор: проф. д-р Милен Пенерлиев
електронна поща: m.penerliev@shu.bg


Заместник-директор: доц. д-р Корнелия Тодорова
електронна поща: k.todorova@shu.bg

телефон: 054/830 495, вътр. 165

кабинет: Корпус 3, стая 212


Кариерен консултант (връзка със студенти): Кирил Кирилов
електронна поща: career@shu.bg; k.kirilov@shu.bg

телефон: 054/830 495, вътр. 199

кабинет: Корпус 3, стая 311


Кариерен консултант (връзка с работодатели): Деница Люцканова
електронна поща: career@shu.bg; d.veselinova@shu.bg

телефон: 054/830 495, вътр. 104

кабинет: Корпус 1, стая 105


Технически сътрудник: Татяна Василева
електронна поща: t.vasileva@shu.bg