База от данни Алумни

Алумни (от латинската дума „аlumnus“) означава „ученици, възпитаници“. Най-често е събирателно название на успешно завършилите колеж, университет или училище. Понякога се използва и за бивш член на организация, фирма и други.


Информацията за завършилите студенти и тяхната реализация е актуална към м.Юли –  2020 година.


Представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти за периода 2017 – 2020 г.

Факултет по хуманитарни науки
файл: Служебен достъп

Факултет по хуманитарни науки – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда за периода 2017 – 2020 г.


Факултет по математика и информатика

файл: Служебен достъп

Факултет по математика и информатика – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда за периода 2017 – 2020 г.


Факултет по природни науки

файл: Служебен достъп

Факултет по природни науки – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда.

Педагогически факултет

файл: Алумни – Служебен достъп

Педагогически факултет – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда.

Факултет по технически науки

файл: Служебен достъп

Факултет по технически науки – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда.

Колеж-Добрич

файл: Служебен достъп

Колеж – Добрич – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда.